Mechatronicy wdrażają nowe technologie

Pracownia mechatroniczna Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku została wyposażona w drukarkę 3D firmy Anet model A6, która pozwala na wydruk elementów za pomocą materiału nazywanego FILAMENT wykonanego z tworzywa sztucznego PLA.  Maksymalne wymiary drukowanych elementów wynoszą 220 x 220 x 250mm. Średnica dyszy drukującej wynosi  0,4 mm a grubość warstwy nakładanej zawiera się w granicach  0.1-0.3mm.

Uczniowie klas technikum mechatronicznego uczęszczający na zajęcia Szkolnego Kółka Automatyka i Mechatronika drukują dwa projekty.

Pierwszy, to model manipulatora robota, sterowany trzema servosilnikami przy pomocy sygnału PWM, zarządzany mikroprocesorem Atmega 328.

Drugim projektem jest prototyp robota mogilnego napędzanego czterema mikrosilnikami  z przekładnią 1:50, sterowanego mikroprocesorem Atmega 8.

Projekty elementów rysowane są w programie Autodesk Inventor, zapisywane w pliku .stl, a następnie przy pomocy programu Ultimaker Cura generowany jest g-kod na drukarkę 3D. Realizowane  projekty mają za zadanie pogłębić wiedzę z zakresu technologii programowania mikroprocesorów oraz zapoznać uczniów z metodami szybkiego projektowania i prototypowania.

W mechatronice szybkie wykonywanie prototypów (ang. Rapid Prototyping) – to określenie zbioru metod służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej (np. z wykorzystaniem technik druku przestrzennego 3D).

 

                                                                                              Opiekun SKAiM Robert Maruszak

Może Ci się również spodoba