Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych  zajmuje się obsługą , naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 

– wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,

–  kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych,

– potrafi obsługiwać urządzenia diagnostyczne i pracować na stanowiskach obsługowo –           naprawczych,

– w ramach programu nauczania, uczeń zostaje przygotowany do egzaminu na prawo jazdy kategorii B,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– potrafi pracować w zespole,

– podczas nauki w szkole uczeń tego kierunku może zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych.

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
– w warsztatach samochodowych,
– na stacjach paliw,
– w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
– w autoryzowanych stacjach obsługi,

– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

– w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

– w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

W procesie naboru punktowane są następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. fizyka
  4. język obcy

 

Galeria