Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie podczas nauki w szkole zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w stacji diagnostycznej na terenie szkoły. W ramach lekcji uczniowie zostają przygotowywani teoretycznie i praktycznie do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w dużych firmach serwisowych, małych zakładach usługowo-gospodarczych oraz prowadzić własny warsztat naprawczy.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację:

– diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy