Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Uczniowie uczęszczający na zajęcia zdobywają wiedzę w zakresie budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Praktyka zawodowa odbywa się w warsztatach szkolnych.

Absolwent może być zatrudniony jako mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych. Uczniowie mają możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B, T oraz uprawnień operatora kombajnów zbożowych i prasy zbierającej, a także uprawnień spawalnicza.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

– użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,

– obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy