„Lwowskie koloryty”-

–  bohaterskie społeczeństwo, kultura, kuchnia, bałak przedwojennego Lwowa  – w projekcie uczniowskim

      Zapraszamy członków Klubu Miłośników Lwowa, a także wszystkich zainteresowanych  uczniów naszej szkoły, do udziału w szkolnym konkursie interdyscyplinarnym pt. „Lwowskie koloryty”-  bohaterskie społeczeństwo, kultura, kuchnia, bałak przedwojennego Lwowa  – w projekcie uczniowskim.

     Konkurs polega na wykonaniu projektu w formie  pracy  plastycznej (płaskiej lub przestrzennej) z opisem w języku polskim lub obcym,  ilustrującego  bohaterstwo mieszkańców przedwojennego Lwowa w walce o niepodległość Polski, działalność  wybitnych polskich pisarzy i poetów związanych ze Lwowem, a także przybliżającego architekturę, szeroko rozumianą kulturę miasta, kuchnię czy  lwowski bałak.

     Cele konkursu:

a) kształtowanie  uczuć  patriotycznych na przykładzie  bohaterskich walk o Lwów w roku 1920 oraz  działalności wybitnych polskich patriotów, poetów, pisarzy,

 b) zainteresowanie uczniów kulturą, sztuką, kuchnią, językiem polskiego przedwojennego Lwowa,

c) wypracowanie umiejętności  tworzenia opisu, relacjonowania wydarzeń historycznych  w języku polskim i obcym,

d) zapoznanie z kulturą, uwrażliwienie na sztukę,  architekturę oraz  język dawnego Lwowa.

Regulamin konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu wykonuje od 1 do 3 prac plastycznych w dowolnej technice: rysunek, kolaż , fotografia, grafika komputerowa itp.
 2.  Każda praca  powinna zawierać opis tego, co zostało zaprezentowane w projekcie   np. opis zabytku, życiorys bohatera, działalność i twórczość pisarza,  przepis na potrawę ze zdjęciem efektu końcowego itp.
 3. Opisując pracę korzystamy z języka polskiego  lub  języków obcych  nauczanych w naszej szkole. Mile widziane będą prace opisane lwowskim bałakiem.
 4. Prace należy wykonać w domu, zrobić zdjęcie, a następnie przesłać je na adres: mkorczynska@op.pl
 5. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko wykonawcy oraz  podać  klasę do której uczęszcza, a także  zamieścić nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem  praca została wykonana.
 6. Prace przesyłamy do 15. 12. 2020 r.
 7. Jury przyzna  dyplomy, nagrody i wyróżnienia laureatom. Termin ich wręczenia będzie ustalony z laureatami.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 17.12.2020 r. i będzie ono połączone z prezentacją prac na stronie internetowej szkoły.
 9. Bliższych informacji udzielają opiekunki Klubu Miłośników Lwowa panie: Małgorzata Korczyńska, Anna Marciniak – Grabarz, Sylwia Krukowiecka – Niemiec.
 10. Laureaci  także zostaną poproszeni o dostarczenie prac  do szkoły w terminie ustalonym przez organizatorów  (po powrocie do szkoły) w celu zaprezentowania ich na wystawie pokonkursowej.
 11. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

fotografia, źródło, Internet – Karolina Zięba: https://klubpodroznikow.com/relacje/europa/1095-lwow

Może Ci się również spodoba