Laureaci i finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości odebrali nagrody

  6 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) odbyło się wręczenie nagród laureatom i finalistom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Dawid Antosz, Piotr Piwoński, Bartosz Majkut, Kacper Potoczny. Towarzyszył im opiekun prac konkursowych Robert Maruszak – nauczyciel mechatroniki w ZST w Leżajsku. Chłopcy odebrali puchary i dyplomy. Warto podkreślić, iż oprócz zdobytego prestiżowego miejsca w olimpiadzie, otrzymali również indeksy na dowolną uczelnię techniczną  w kraju. W gronie finalistów olimpiady znalazł się też nieobecny w Warszawie Hubert Janiec. Hubert i Kacper – uczniowie klasy trzeciej, zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uczniom oraz opiekunowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Może Ci się również spodoba