Kucharz

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem potraw, dań, przekąsek, ciast, deserów oraz napojów. Przygotowuje potrawy pochodzące z różnych stron świata oraz dostosowuje je do indywidualnych wymagań klientów. Posiada umiejętności porcjowania, dekorowania i wydawania potraw. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają sporządzanie potraw różnymi technikami kulinarnymi. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie żywności, dbanie o należytą konserwację urządzeń i drobnego sprzętu gastronomicznego. Sprawuje nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz przepisami BHP. Do obowiązków kucharza należy również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów            

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz potrafi: 

– sporządzać potrawy i napoje,

– projektować, układać potrawy na talerzach, półmiskach oraz dekorować wyroby kulinarne,

– dobierać zastawę stołową do potraw,
– przechowywać żywność zgodnie z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo zdrowotne,
– przestrzegać procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego,

– obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne,

– posługiwać się językiem obcym zawodowym,

– współpracować w zespole,

– podczas nauki uczeń tego kierunku może uczestniczyć  w kursach: kelner – barman, barista.

 

Kucharz może znaleźć zatrudnienie:

 

– w zakładach gastronomicznych: restauracjach, jadłodajniach, barach, pizzeriach, stołówkach (szkolnych, przedszkolnych, pracowniczych), firmach cateringowych,

– w przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne,

– może  również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. biologia
  4. język obcy

Bez progu punktowego

Galeria