Kucharz

W trakcie 3-letniej nauki w szkole uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw żywienia człowieka i wyposażenia zakładów gastronomicznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkolnej pracowni gastronomicznej, natomiast zajęcia praktyczne w różnych zakładach gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w charakterze kucharza w każdej placówce gastronomicznej.

Nauka w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji:

– sporządzanie potraw i napojów.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, biologia, j.obcy