KONKURS

III POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNO – PROGRAMISTYCZNY

Nauczyciele przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku organizują Powiatowy Konkurs Informatyczno – Programistyczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Jego głównym celem jest wprowadzenie uczestników w świat programowania i technologii informacyjnej oraz popularyzacja wiedzy
i umiejętności informatycznych.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap szkolny, przeprowadzony w szkołach w terminie do 15.11.2019r.

II etap finałowy – odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku 6.12.2019r.

Regulamin

załącznik nr 1

załącznik nr 2__FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OŚWIADCZENIE