Konkurs na projekt graficzny LOGO biblioteki

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO biblioteki

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna
 2. Adresatem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
 3. Cele konkursu:
 4. zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej,
 5. promocja działań biblioteki szkolnej.
 1. Przedmiot oceny konkursowej:
 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie logo biblioteki, które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
 2. Logo powinno zawierać oprócz znaku graficznego nazwę Biblioteka ZST
  w Leżajsku.
 3. Projekt powinien mieć formę pliku komputerowego zapisanego w formacie *png w rozdzielczości ok. 3000px:3000px.
 4. Logo powinno być dziełem jednego ucznia.
 1. Kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

 • oryginalność koncepcji,
 • estetyka,
 • funkcjonalność projektu.
 1. Struktura, przebieg konkursu oraz zasady zgłaszania prac konkursowych:
 1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
 2. Oceny prac konkursowych dokona jury.
 3. Wykonaną pracę uczniowie wysyłają na adres e – mail: bibliozst@gmail.com lub przynoszą pracę zapisaną na pen – drive do biblioteki szkolnej. Praca powinna być zapisana w formacie *png w rozdzielczości ok. 3000px:3000px.
 • Terminy:

do 30 listopada 2020 roku – zgłoszenie prac przez uczniów

grudzień 2020 roku – rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

 • Rozstrzygnięcie konkursu:
 1. Oceny prac konkursowych dokona jury.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.zst.lezajsk.pl oraz na stronie biblioteki szkolnej: www.biblioteka.zst.lezajsk.pl
 3. Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa.
 • Warunki konkursu:
 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
 3. projekt logo jest pomysłem autorskim oraz projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich;
 4. przenosi prawa autorskie na organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i innego rozpowszechniania;
 5. logo nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane; 
 6. przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu;
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 8. Praca nagrodzona staje się własnością organizatora, a jej autor przenosi prawa autorskie do logo na organizatora.
 9. Decyzja jury jest decyzją ostateczną.
 10. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów.  

Może Ci się również spodoba