Kilka słów o etapie szkolnym „Alchemika”

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w konkursie propagującym wiedzę chemiczną. 7 marca odbyła się już IX edycja Ogólnopolskiego  Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

Konkurs jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie to od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

W  IX edycji konkursu rywalizowało czterdziestu jeden uczniów klas pierwszych technikum:

  • 4 z klasy TG,
  • 1 z klasy TH,
  • 2 z klasy TE,
  • 4 z klasy TD,
  • 1 z klasy TI,
  • 13 z klasy TA,
  • 9 z klasy TJ,
  • 7 z klasy TC,

którzy przez 45 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań zamkniętych oraz z zadania opisowego. Karty odpowiedzi uczestników zostały przesłane do organizatora konkursu, który do 30 maja 2019 roku przekaże wyniki do szkoły. Konkurs został przeprowadzony pod nadzorem nauczyciela chemii.

Może Ci się również spodoba