Kelner

Kelner zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych tj. restauracje, kawiarnie, puby i bary. Kelner jest wizytówką zakładu gastronomicznego dlatego, wymaga się od niego wysokiej kultury osobistej, ogłady i komunikatywności. Do obowiązków kelnera należy przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej, nakrycie stołów zastawą stołową, udekorowanie i obsługa gości zgodnie z zasadami sztuki kelnerskiej. Kelner udziela informacji zainteresowanym konsumentom o sposobie przyrządzania zamówionych potraw, ich wartości odżywczej i walorach smakowo-zapachowych. Potrafi doradzić wybór potraw i napojów bezalkoholowych i alkoholowych zgodnie z upodobaniami gości lub ich wymaganiami dietetycznymi. Ma uprawnienia do prowadzenia dokumentacji sprzedaży, pracując z kasą fi skalną rozlicza pobrane z ekspedycji potrawy i napoje. Kończąc szkołę uczeń zdobywa kwalifi kacje: – wykonywanie usług kelnerskich – organizacja usług gastronomicznych