Zespół Przedmiotów Ekonomicznych tworzą nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, gastronomicznych i hotelarsko-turystycznych.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych na poziomie technikum i zawodowym realizowane są w specjalistycznych pracowniach:

  • ekonomicznych
  • hotelarskich
  • gastronomicznych.

Pracownie posiadają akredytację OKE do przeprowadzania egzaminów zawodowych  w nauczanych zawodach. Nowoczesne wyposażenie pracowni, stosowane metody aktywizujące, systematyczne doskonalenie nauczycieli wpływa na zwiększenie jakości realizowanego procesu edukacyjnego i jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie kierunki kształcenia w szkole obejmują naukę przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Prozawodowy rozwój uczniów i kształtowanie proaktywnych i przedsiębiorczych postaw to główny cel działań nauczycieli.

Efektywne kształtowaniu postaw przedsiębiorczych naszych uczniów jest wynikiem aktywnej współpracy nauczycieli z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz lokalnymi instytucjami i zakładami pracy.

Nauczyciele dodatkowo realizują projekty o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, których celem jest poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych zmierzające do jak najlepszego przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Realizację projektów i programów takich jak: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Kalendarz Europejski Twój Wybór,  Tydzień dla Oszczędzania, Dzień Przedsiębiorczości, Zarządzanie firmą, Ekonomia Stosowana, Moje finanse, wpływa na rozwój kompetencji kluczowych.

Kształtowanie kompetencji szczególnie cenionych na współczesnym rynku pracy takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz językami obcymi odbywa się dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

W  szkole funkcjonuje  Lokalny Instytut Przedsiębiorczości CISCO. Dzięki któremu dotykowe zajęcia z przedsiębiorczości są prowadzone metodą blended learning. Uczestnicy zajęć mogą  uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Nauczyciele aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w sporządzaniu projektów unijnych, uczestniczą w działaniach promocyjnych szkoły skierowanych do uczniów jak i rodziców.

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku za aktywną realizację działań przedsiębiorczych otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

 Galeria

Filmy ZST

Wirtualny spacer po szkole:
wirtualnaszkola

 

 

Dolina Wiedzy

logo

Projekty

plakat O projekcie

Zakres rzeczowy projektu tutaj

Aktualności tutaj

HARMONOGRAMY tutaj

Dokumenty projektowe:

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na staż: word - PDF

Klasa Patronacka

klasa patronacka

WYWIADÓWKA

W DNIU 26.04.2017 r. GODZ. 1600

 w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Harmonogram jest dostępny tutaj

Koła zainteresowań

Lista szkolnych kół zainteresowań znajduje się tutaj

Dyżury wychowawców

W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 15.00 - 16.30

Pedagodzy

Godziny pracy pedagogów są dostępne tutaj

 

Akcja profilaktyczna

Mediacje

Mediacje w szkole - skuteczna strategia rozwiązywania konfliktów

  Szczegóły są dostępnetutaj

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych