logotup

 

 

 

Beneficjentami projektu RPO WP pn. „Dobry start w zawodową przyszłość” są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) oraz nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych pracujący w ZST. Ponadto ze środków budżetu projektu zostanie dofinansowane doposażenie 6 pracowni w ZST, zgodnie z zaleceniami MEN oraz rekomendacjami zakładów współpracujących ze szkołą.

I Wsparcie dla uczniów/nnic ZST :

 1. Wakacyjne płatne 4-tygodniowe staże dla uczniów/nnic technikum oraz praktyki dla uczniów/nniczsz, organizowane u pracodawców branżowo związanych z kierunkiem kształcenia uczniów/nnic, czytaj więcej

2. Kursy i kursy zawodowe, czytaj więcej

2.1 Kurs operatora wózków widłowych, czytaj więcej

2.2 Kurs spawacza metodą MAG-135, czytaj więcej

            2.3 Kurs spawacza metodą TIG-141, czytaj więcej

            2.4 Kurs obrabiarek CNC, czytaj więcej

            2.5 Kurs posadzkarz-glazurnik, czytaj więcej

            2.6 Kurs SEP, czytaj więcej

           2.7 Kurs kelnersko-barmański, czytaj więcej

           2.8 Kurs baristyczny, czytaj więcej

           2.9 Kurs obsługi programu Subject, czytaj więcej

          2.10 Kurs wizualizacji i animacji 3D, czytaj więcej

         2.11 Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, czytaj więcej

          2.12 Kurs przygotowawczy z matematyki na studia we współpracy z Politechniką Rzeszowską, czytaj więcej

         2.13   Warsztaty edukacyjno-zawodowe, czytaj więcej

II   Wsparcie dla nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych z ZST :

 1. Studia podyplomowe
  1. 1Programowanie aplikacji webowych- dla 3 os.

1.2   Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych – dla 2 os.

 1. Specjalistyczne kursy zawodowe
  1. 1 Eksploatacja robotów przemysłowych – dla 2 osób
  2. 2 Lutowanie gazowe – dla 6 osób
  3. 3Nowoczesne techniki pojazdów samochodowych - dla 4 osób
  4. 4 Kosztorysowanie robót budowlanych - dla 2 osób
  5. 5Obsługa programu Subjekt i Rachmistrz – dla 3 osób
  6. 6Wizualizacja procesów technologicznych – dla 1 osoby
  7. 7 Montaż, demontaż i regeneracja wyprowadzeń komponentów w oparciu
 1. 8Pomiary elementów maszyn na współrzędnościowych maszynach pomiarowych WMP – dla 1 osoby
 2. 9 NX CAD 1 – dla 1 osoby
 3. 10 Savoir vivre w hotelarstwie – dla 2 osób
 4. 11Etykieta biznesu – dla 3 osób
 5. 12Kelnerski – dla 5 osób
 6. 13Operator obrabiarek CNC – dla 1 osoby
 7. 14Projektowanie mebli – dla 1 osoby
 8. 15Techniki pomiarowe i wykonywanie pomiarów wielofunkcyjnym miernikiem - dla 4 osób

3. rekrutacji na studia podyplomowe/kursy dla nauczycieli/ek

 1. Kryteria obligatoryjne
  1. Czy spełniona jest adekwatność formy wsparcia do nauczanego przedmiotu
 • TAK    1 pkt.
 • NIE     0 pkt.
 1. Kryteria uzupełniające (dot. osób, które spełniają kryterium obligatoryjne)
  1. Staż pracy
 • 0-5 lat                   1 pkt.
 • 6-10 lat                 3 pkt.
 • 11-15 lat               5 pkt.
 • powyżej 15 lat     6 pkt.

Uwaga :

W przypadku uzyskania równorzędnej pozycji na liście rankingowej premiowane będą osoby z grupy niedoreprezentowanej tj. osoby z niepełnosprawnościami (na podst. posiadanego orzeczenia) albo osoby legitymujące się dłuższym stażem pracy.

III Doposażenie pracowni :

 1. Dwóch pracowni gastronomicznych
 2. Pracowni obróbki ręcznej metali
 3. Pracowni spajania i cięcia metali
 4. Pracowni komputerowej
 5. Pracowni samochodowej

Filmy ZST

Wirtualny spacer po szkole:
wirtualnaszkola

 

 

Dolina Wiedzy

logo

Projekty

plakat O projekcie

Zakres rzeczowy projektu tutaj

Aktualności tutaj

HARMONOGRAMY tutaj

Dokumenty projektowe:

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na staż: word - PDF

Klasa Patronacka

klasa patronacka

WYWIADÓWKA

W DNIU 26.04.2017 r. GODZ. 1600

 w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Harmonogram jest dostępny tutaj

Koła zainteresowań

Lista szkolnych kół zainteresowań znajduje się tutaj

Dyżury wychowawców

W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 15.00 - 16.30

Pedagodzy

Godziny pracy pedagogów są dostępne tutaj

 

Akcja profilaktyczna

Mediacje

Mediacje w szkole - skuteczna strategia rozwiązywania konfliktów

  Szczegóły są dostępnetutaj

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych