Historia szkoły

Podsumowanie

 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku to placówka, która przez cały okres swego istnienia swoją ofertę edukacyjną przygotowywała zgodnie z oczekiwaniami lokalnego środowiska oraz stosownie do potrzeb rynku pracy.

W pierwszych latach szkoła kształciła tylko na kierunkach zawodowych przede wszystkim ślusarzy. Później wzbogacono ofertę o nowe zawody i specjalności, utworzono Technikum Mechaniczne, a z biegiem czasu otwierano oddziały Liceum Zawodowego, Liceum Handlowego, Technikum Elektronicznego, Liceum Profilowanego. W placówce rozpoczęły działalność szkoły policealne. We wrześniu 2003 roku oferta edukacyjna szkoły poszerzyła się o kierunki rolnicze.

Realizując potrzeby środowiska lokalnego oraz absolwentów szkół średnich powiatu, staraniem władz miasta i dyrekcji stworzono na bazie ZST możliwość kształcenia na poziomie wyższym, poprzez nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską, w wyniku czego utworzono dwa kierunki kształcenia, tj. marketing i zarządzanie oraz informatyka w procesach kierowania produkcją. Ponadto we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainicjowano działalność kierunku informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Dzięki tej inicjatywie kilkadziesiąt osób uzyskało tytuły zawodowe inżyniera.

W ZST można też zdobyć wykształcenie w Akademii Lokalnej CISCO. Przygotowuje ona słuchaczy do uzyskania międzynarodowych certyfikatów CCNA potwierdzających umiejętności projektowania, budowy i administracji sieci komputerowych. Szkolenia prowadzone
są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu sieciowego firmy CISCO, stosowane jest również technologia nauczania z wykorzystaniem Internetu – e-learning. Po każdym semestrze słuchacze uzyskują certyfikat wystawiany przez firmę CISCO.

Szkoła kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, stale zwiększa swą ofertę edukacyjną, dostosowuje się do potrzeb rynku pracy, rozszerza bazę lokalową, pracownie wyposażane są w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

10 czerwca 2005 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczystość wręczenia przez Dyrektora Jednostki Certyfikującej TUV Rheinland InterCert Kft Grzegorza Grabka, certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia i rozwoju usług edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym oraz w zakresie szkoleń zawodowych.

Rezultatem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest większa efektywność pracy, a także wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników. Zespół Szkół Technicznych jest placówką edukacyjną działającą bardzo prężnie, dlatego chętnie wybierają go absolwenci gimnazjów poszukujący szkoły nowoczesnej, przyjaznej dla ucznia.