Historia szkoły

Przyłączenie Zespołu Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki w Leżajsku

Decyzją władz Starostwa Powiatowego w Leżajsku, we wrześniu 2003 roku do Zespołu Szkół Technicznych został włączony Zespół Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki mieszczący się dotąd przy ulicy Podolszyny 1. Pod ten bowiem adres w roku szkolnym 1983/1984 przeniesiono z Kuryłówki Zasadniczą Szkołę Rolniczą oraz Zaoczne Technikum Rolnicze będące filią Państwowego Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej koło Łańcuta.

Wkrótce szkoła ta zmieniła profil kształcenia z zawodu rolnik-ogrodnik na rolnik-mechanizator. Zakończono nabór do Zaocznego Technikum Rolniczego, a uczniów kształcono w Zasadniczej Szkole Rolniczej. 1 stycznia 1989 roku szkoła z placówki filialnej przekształciła się w jednostkę samodzielną, a funkcję jej dyrektora sprawował Władysław Litwin. Od 1 września 1995 roku rozpoczęto kształcenie w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Ostatni rocznik w zawodzie rolnik-mechanik kończył naukę 18 czerwca 1997 roku. 1 lipca 1996 roku stanowisko dyrektora szkoły przyjęła Barbara Szpila.

1 września 2000 roku szkoła rozpoczęła działalność pod nazwą Zespół Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki w Leżajsku. Otwarto tu 5-letnie Liceum Agrobiznesu w zawodzie technik agrobiznesu oraz 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

W roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęto nabór słuchaczy do Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych.
Uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki, kontynuowali ją na tych samych kierunkach w Zespole Szkół Technicznych, do którego przeszli z byłej szkoły wraz z częścią kadry pedagogicznej.