Galeria- Mechatronicy triumfują w Finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości