Fryzjer

Jest to kierunek kształcenia zawodowego, przygotowujący uczniów do pracy w salonach fryzjerskich. Absolwent potrafi wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki, dobierać kolorystykę włosów, makijażu, z uwzględnieniem typu urody klienta. W czasie procesu edukacji uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach fryzjerskich.

Edukacja w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji:

– wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, geografia, j.obcy