Wniosek do szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH  DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  (wniosek.doc   –   wniosek.pdf  )