Etap szkolny „Alchemika” – podsumowanie

Za nami X edycja Ogólnopolskiego  Konkursu Chemicznego „Alchemik”. W tym roku szkolnym wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników. Uczniowie technikum, którzy posiadają rozległe zainteresowania, nie tylko skupiają się na zdobywana umiejętności zawodowych, ale także poszerzają swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych, m.in. startując w konkursach i osiągając dobre wyniki.

Konkurs „Alchemik” organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

W tegorocznej jubileuszowej edycji udział wzięło pięćdziesięciu czterech uczniów klas pierwszych technikum, którzy 10 marca w auli szkolnej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań zamkniętych oraz z zadania opisowego, które miało uświadomić uczniom o znaczeniu chemii w życiu codziennym. Nadzór nad uczniami sprawowała nauczycielka chemii Urszula Przynarowska. Karty odpowiedzi zostały przesłane do organizatora konkursu, który przekaże wyniki do szkoły.

Oczywiście liczymy na dobre wyniki!

Może Ci się również spodoba