Elektryk

 

Elektryk jest specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, napędu i sprzętu elektrycznego. Zawód elektryka obejmuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, energetyki i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. Elektrycy posługują się schematami i planami elektrycznymi, analizują pracę urządzeń i instalacji elektrycznych i na ich podstawie budują oraz naprawiają je.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk:

– potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,

– wykonuje naprawy elektryczne, układy sterowania maszyn, instalacje elektryczne, układy energetyczne,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– podczas nauki uczeń tego kierunku zdobywa dodatkowe uprawnienia SEP do: eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (E), dozoru urządzeń elektrycznych do 1 kV (D).

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

– w branży budowlanej, przy budowie instalacji elektrycznej,

– w zakładach wytwarzających sprzęt elektryczny,

– przy utrzymaniu sieci elektroenergetycznych,

– w zakładach produkcyjnych korzystających ze sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych,

– w zakładach serwisujących sprzęt elektryczny.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. fizyka
  4. język obcy

Bez progu punktowego

GALERIA