Elektryk

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektryki, energetyki i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. Potrafi zaprojektować układy elektryczne, wykonać instalacje elektryczne i elektroniczne, dokonać naprawy urządzeń elektrycznych, zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy energoelektroniczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i wykonaniem instalacji elektrycznych, w zakładach energetycznych oraz przy obsłudze, serwisie i naprawie urządzeń elektrycznych.

Nauka tego zawodu pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

– montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,

– montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy