Dział Administracyjny

Dział Administracyjny

 

 1. mgr Maciej Sroka – Główny specjalista ds. administracji
 2. mgr Izabela Bucior – Samodzielny referent ds. kadrowych

 Sekretariat Główny:

 1. mgr Agnieszka Gnatek – Samodzielny referent ds. administracji
 2. mgr Jadwiga Pelc – Pomoc biurowa

Sekretariat Uczniowski:

 1.  mgr Małgorzata Gdula – Referent ds. administracji
 2.  mgr Anna Kuczek – Samodzielny referent ds. administracji
 3. mgr inż. Barbara Maniecka-Rup – Pomoc biurowa

Dział Finansowo- Księgowy:

 1. mgr Anna Grabarz – Główna  księgowa
 2. mgr Aneta Mendyk – Starsza księgowa
 3. mgr Katarzyna Słabiak – Starszy referent ds. płac
 4. Teresa Majder – Księgowa
 5. Sylwia Rzucidło – Księgowa
 6. Halina Garbacka – Referent ds. księgowości

Dział Gospodarczy:

 1. Jacek Baj – Kierownik Gospodarczy
 2. Szatniarz – 2 etaty
 3. Starszy rzemieślnik – 2 etaty
 4. Pomoc rzemieślnika – 1 etat
 5. Starszy konserwator – 1 etat
 6. Konserwator maszyn – 1 etat
 7. Sprzątaczka – 8 etatów

Stołówka Szkolna:

 1. Barbara Kochan – Kierownik stołówki
 2. Krystyna Brudniak – Starszy intendent
 3. Iwona Fus – Szef kuchni
 4. Starszy rzemieślnik kucharz – 1 etat
 5. Rzemieślnik kucharz – 2 etaty

Administracja Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu:

 1. inż. Krzysztof RudzińskiKierownik Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu
 2. mgr Piotr Turczyn – Zastępca Kierownika Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu
 3. Stanisław Wiatr – Technolog
 4. Marek Tomala – Starszy magazynier
 5. Eugeniusz Siusta – Specjalista ds. przeglądów samochodowych
 6. Agnieszka Wołczasty – Referent ds. księgowości

Obsługa Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu:

 1. Marek TomalaStarszy magazynier
 2. Starszy rzemieślnik – 1 etat
 3. Sprzątaczka – 2 etat

Kierownik Szkolenia Praktycznego:

 1. mgr Krystyna Zastawny

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 1. mgr inż. Bronisław Marczak

Administrowanie siecią:

 1. mgr inż. Rafał Gorzkiewicz