Dział Administracyjny

1. mgr Maciej Sroka– Główny specjalista ds. administracji

2. mgr Izabela Bucior– Samodzielny referent ds. kadrowych

3. Marek Tomala– Starszy magazynier

Sekretariat Główny:

1. mgr Agnieszka Gnatek– Samodzielny referent ds. administracji

2. mgr Anna Kuczek– Referent administracyjny

Sekretariat Uczniowski:

1. Cisek Jadwiga– Starszy referent

2. Data Danuta– Starszy referent

Dział Finansowo- Księgowy:

1. mgr Anna Grabarz– Główna  księgowa

2. Józefa Szydło– Specjalista ds. księgowości

3. mgr Aneta Mendyk– Starsza księgowa

4. Katarzyna Słabiak– Starszy referent ds. płac

5. Teresa Majder– Księgowa

6. Sylwia Rzucidło– Księgowa

Dział Gospodarczy:

1.Jacek Baj –Kierownik Gospodarczy

2.Szatniarz –2 etaty

3.Starszy rzemieślnik –2 etaty

4.Pomoc rzemieślnika –1 etat

5.Starszy konserwator –1 etat

6.Konserwator maszyn –1 etat

7.Robotnik do pracy lekkiej –5 etatów

8.Sprzątaczka –2 etaty

9.Woźny – 0,5 etatu

Stołówka Szkolna:

1.Barbara Kochan– Kierownik stołówki

2.Danuta Paluch– Starszy intendent

3.Iwona Fus– Szef kuchni

4.Starszy rzemieślnik kucharz– 1 etat

5. Rzemieślnik kucharz– 2 etaty

Administracja Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu:

1.inż. Krzysztof Rudziński– Kierownik Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu

2.mgr Piotr Turczyn– Zastępca Kierownika Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu

3.Stanisław Wiatr– Technolog

4.Marek Tomala– Starszy magazynier

5.Eugeniusz Siusta –Specjalista ds. przeglądów samochodowych

6.Agnieszka Wołczasty– Referent ds. księgowośći

Obsługa Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu:

1.Starszy rzemieślnik –1 etat

2.Robotnik do pracy lekkiej –1 etat

3.Sprzątaczka– 2 etat

Kierownik Szkolenia Praktycznego:

1. mgr Krystyna Zastawny

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1. mgr inż. Bronisław Marczak