Cukiernik

W trakcie nauki w szkole uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności związane z techniką i technologią produkcji ciast, kremów, deserów, lodów, jak również umiejętności obsługi maszyn i urządzeń ciastkarskich.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach cukierniczych i ciastkarskich oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kończąc szkołę, uczeń zdobywa kwalifikacje:

– produkcja wyrobów cukierniczych.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, biologia, j.obcy