Cukiernik

Cukiernik zajmuje się produkcją ciast, ciasteczek, tortów, deserów, pieczywa cukierniczego. Dba również o ich odpowiednią dekorację, jakość składników i produktu końcowego. Nadzoruje również pracę urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik:

– zna zasady kontroli, konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami BHP,

– potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych,

– zna zasady kontroli, konserwacji urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych zgodnie z przepisami BHP,

– potrafi rozliczyć przyjęte i wydane surowce, produkty ciastkarskie i cukiernicze,

– zna funkcjonowanie branży spożywczej,

– potrafi pracować w zespole,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– podczas nauki uczeń tego kierunku może uczestniczyć  w kursach: kelner – barman, barista.

Cukiernik może znaleźć zatrudnienie:

–  w zakładach  produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie,

– może także otworzyć własną działalność gospodarczą.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. biologia
  4. język obcy

Bez progu punktowego

GALERIA