Chwila zadumy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

„Co was powiodło chłopcy małe

Z gołymi dłońmi na armaty,

Na las bagnetów, w śmierć i chwałę?

Czy wam się przyśnił sen skrzydlaty,

Sen o Kordeckim – Częstochowie,

Najświętszy z chwały snów,

Żeście w bój poszli jak orłowie

W kresowy bój – za Lwów?!…”

   T.  Karyłowski

Chwila zadumy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

30 października delegacja nauczycieli i uczniów z  naszej  szkoły, wspólnie z delegacjami z innych  szkół leżajskich,  udała się do Lwowa, by wzorem lat ubiegłych, uczcić pamięć młodych Obrońców Lwowa pochowanych na Cmentarzu Orląt oraz wspomnieć i zapalić symboliczny znicz na grobach wybitnych Polaków na Cmentarzu Łyczakowskim.   W podróż do Lwowa zabraliśmy  znicze  oraz wiązanki biało – czerwonych kwiatów zakupione  dzięki zbiórce  środków finansowych  przeprowadzonej  w naszej szkole w ramach  akcji     „Światełko Pamięci dla Cmentarza  Łyczakowskiego”.       

           W wyjeździe  do Lwowa wzięli udział  uczniowie, którzy wykazywali się aktywnością   w działaniach   na rzecz szkoły poprzez  uczestnictwo w różnorodnych  akcjach  społecznych  i patriotycznych. Należą do nich:  Hubert Ciryt z kl. 1 TD, Marek Prus,  Gabriel Koterwa, Dominik Dmitrowski, Maciej Czechowicz, Jakub Flis  z kl. 2 TI, Wiktor Wierzbicki z kl. 3 TS, Patryk Chmura z kl.1 TM, Jakub Wiliński  oraz Michał Rydzik z kl. 1 TR, Mateusz Zawadka z kl. 2 TE, Mateusz Tryczyński z kl. 2 TB, Krzysztof Kotula z kl. 2 TC, Tomasz Siedlecki i Jakub Muskus  z kl. 2 TA. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Małgorzata Korczyńska, Sylwia Krukowiecka – Niemiec oraz Anna Marciniak – Grabarz, a także przedstawiciel rodziców i jednocześnie sponsorów Pan Tomasz Prus.

 Warto wspomnieć, że   przedwojenny Lwów –  odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari w dowód uznania bohaterstwa jego mieszkańców – był jednocześnie   miastem  o olbrzymiej randze  dla Polski i wielkim ośrodkiem intelektualnym. Stąd  też na Cmentarzu Łyczakowskim znaleźli miejsce  wiecznego spoczynku przedstawiciele świata nauki, literatury i sztuki. Mieliśmy okazję odwiedzić groby niektórych z nich  m. in. Władysława Bełzy – autora słynnego wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały”, Gabrieli Zapolskiej – autorki  „Moralności pani Dulskiej”,  wybitnego matematyka Stefana Banacha,   malarza Artura Grottgera, poety Seweryna Goszczyńskiego, a także bohatera  mickiewiczowskiej „Reduty Ordona” Juliana  Konstantego Ordona.  Przy grobie Marii Konopnickiej odśpiewaliśmy jej słynną „ Rotę”. Ponadto, czego nie sposób pominąć, na Cmentarzu Łyczakowskim   spoczywają   przedstawiciele czterech pokoleń bojowników o wolność i niepodległość Polski: uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej, powstań: listopadowego i styczniowego, żołnierze napoleońscy.  Odwiedzenie ich grobów i możliwość zapalenia zniczy na chociażby niektórych z nich, była dla nas głębokim  patriotycznym  przeżyciem.

      Największą kwaterą wojskową na łyczakowskiej nekropolii jest  Cmentarz Orląt Lwowskich. Tu spoczywają m.in. dowódcy obrony Lwowa z roku 1918 i 1919: komendant Orląt płk Czesław Mączyński a także generałowie: Wacław Iwaszkiewicz – dowódca 6 Armii, który bronił Lwowa przed konnicą Budionnego czy Tadeusz Rozwadowski – szef Sztabu Wojska Polskiego w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Znajdują się tutaj również  setki grobów najmłodszych uczestników obrony Lwowa. Przy grobie jednego z nich,  13 – letniego Antosia Petrykiewicza, najmłodszego w historii kawalera Orderu Virtuti Militari,  złożyliśmy   serce z biało – czerwonych róż. Był to symboliczny  znak naszej  wdzięczności  za poświęcenie  i przelaną krew w imię niepodległości Ojczyzny tych wszystkich małoletnich uczestników walk, gimnazjalistów  i studentów , którzy polegli  w walkach  o Lwów w latach 1918-1919 oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Podziękowania

       Składamy serdeczne podziękowania  Burmistrzowi Leżajska  Panu Ireneuszowi Stefańskiemu za sfinalizowanie  i  sfinansowanie wyjazdu w ramach   akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza  Łyczakowskiego”,  Prezesowi Towarzystwa Miłośników Lwowa  w Leżajsku Panu Jackowi  Płochockiemu  oraz  Dyrektorowi Muzeum Ziemi  Leżajskiej Panu Jackowi Kwiecińskiemu za współpracę,Wicedyrektorowi ZSL w Leżajsku –  Panu Dymitrowi Malcowi  za  zorganizowanie wyjazdu,  Dyrektor ZST  w Leżajsku–  Pani Halinie Samko  oraz Radzie Rodziców przy ZST za wszelką pomoc organizacyjną oraz opłacenie ciepłego  posiłku dla młodzieży, Wicedyrektorowi ZST w Leżajsku-  Panu Mirosławowi Szląskiewiczowi za osobistą  pomoc w transporcie zniczy od sponsorów.

            Wyrazy szczerego uznania składamy naszym sponsorom: Prezesowi Firmy „ Bispol” sp. z o.o. – Panu Jackowi Sobusiowi, Prezesowi Firmy FPHU „ Rafix” – Panu Rafałowi Wanowiczowi, Pani Urszuli Kiwale wraz z klasą 7 z Zespołu Szkół w Dąbrówkach, właścicielom Firmy „EDAL” S.C.  z siedzibą w Wierzawicach  – Państwu: Alicji i Januszowi Cirytom – rodzicom  Huberta Ciryta z kl. 1TD,  współwłaścicielce firmy – Pani Edycie Broczek a także  reprezentującym  Firmę „ EDAL” S.C. Państwu  Magdalenie  i  Tomaszowi Prusom –  rodzicom  Marka Prusa z kl. 2 TI.  Dziękujemy również za zaangażowanie  wychowawczyni Marka Pani Jolancie Maczale.

           Serdecznie dziękujemy Naczelnikowi Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jelnej Panu Krzysztofowi Kowalowi, a w szczególności druhom: Wiktorowi Wierzbickiemu – uczniowi kl. 3 TS ZST w Leżajsku,  Łukaszowi Szarkowi –  (do niedawna  również uczniowi naszej szkoły) oraz druhowi Józefowi Nicponiowi za zorganizowanie zbiórki  zniczy na lwowskie nekropolie w swojej miejscowości, a następnie włączenie  się do akcji w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

               Wyrażamy głęboką wdzięczność nauczycielom i  wychowawcom Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, którzy w swoich klasach przeprowadzili  zbiórki pieniędzy oraz  Samorządowi Uczniowskiemu, a przede wszystkim  uczniom naszej szkoły, dzięki hojności których, zebraliśmy kwotę: 1667 zł .

                                                                                                               Małgorzata Korczyńska

Sylwia Krukowiecka – Niemiec

Anna Marciniak – Grabarz

Może Ci się również spodoba