Ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych

Mając na celu integrację uczniów klas pierwszych oraz pogłębienie poczucia identyfikowania się ze środowiskiem szkolnym, od trzech lat w naszej szkole odbywa się ceremonia ślubowania młodzieży rozpoczynającej naukę w ZST. W tym roku uroczystość odbyła się 25 września, a oprócz uczniów, uczestniczyli w niej: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Kustosz Sanktuarium OO. Bernardynów w Leżajsku o. Sylwester Skirliński, Starosta Powiatu Leżajskiego Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Leżajskiego Alina Cebulak, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Jolanta Niedźwiedzka, przedstawiciele Rady Rodziców: Magdalena Kątnik – Kowalska i Anna Piechuta.

Uroczystość miała podniosły charakter. Rozpoczął ją szkolny zespół muzyczny pięknym wykonaniem utworu „Do kołyski” z repertuaru „Dżemu”. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Halina Samko, która podkreśliła znaczenie ceremonii włączenia uczniów w społeczność szkolną i życzyła pierwszoklasistom, aby lata spędzone w szkole wykorzystali na zdobycie wiedzy pozwalającej na zdanie egzaminu dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz rozwinęli swoje pasje i zainteresowania. Życzenia powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników złożyli Starosta Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Kątnik – Kowalska. List od Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odczytała Jolanta Niedźwiedzka. Kierując słowa do pierwszoklasistów, Kurator Oświaty podkreśliła, iż „szkoła średnia jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka oraz istotnym krokiem na drodze ku dorosłości. Polsce potrzebni są ludzie mądrzy, wykształceni, o szerokich horyzontach, specjaliści, wykorzystujący jak najlepiej swoje możliwości, potrafiący przekuć wiedzę teoretyczną w praktykę. XXI wiek stawia przed Wami w tym względzie wysokie wymagania. Ale szkoła, którą wybraliście rozumie ducha tych czasów”.

Kolejnym punktem programu były prezentacje na temat historii szkoły i jej patrona – Tadeusza Kościuszki. Przedstawił je zebranym Bartosz Zygmunt.

Następnie uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Jego symbolicznym przypieczętowaniem był podpis przewodniczących klas na wspólnym Akcie Ślubowania w kronice szkoły. Był to najważniejszy moment uroczystości, dopełnieniem którego było zawiązanie społeczności klasowych. Głos zabrali też przedstawiciele klas pierwszych: Aleksandra Kostek i Dawid Pęcak.

Po zakończeniu części oficjalnej, nadszedł czas na krótki program artystyczny. Złożyły się na niego: występ szkolnego zespołu muzycznego, który wykonał utwór „Szkoła marzeń” zespołu Pectus, skecz „Myśli ucznia, myśli nauczyciela”, występy Kamila Wołczastego i Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”.

Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowych zdjęć klasowych i słodki poczęstunek.

 

Galeria zdjęć Wiktora Kosiora

Może Ci się również spodoba