Ceremonia ślubowania klas pierwszych

W obecności dyrekcji szkoły, władz samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Rady Rodziców ZST, wychowawców, nauczycieli i rodziców odbyła się w środę 2 października, ceremonia ślubowania klas pierwszych. Rozpoczynająca naukę w naszej szkole młodzież, usłyszała tego dnia wiele ciepłych słów i życzeń powodzenia. Wśród nich znalazły się życzenia m.in. od Starosty Leżajskiego Marka Śliża, Dyrektor ZST Haliny Samko, Przewodniczącej Rady Rodziców Magdaleny Kątnik – Kowalskiej. List od Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odczytała Dorota Kaleta – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W słowach skierowanych do pierwszoklasistów Pani Kurator zaznaczyła, iż dziś, kiedy kształcenie branżowe nabiera coraz większego znaczenia wierzę, że dokonaliście właściwego wyboru swojej ścieżki życiowej i zawodowej, a szkoła, którą wybraliście spełni wasze oczekiwania i pozwoli wam odnaleźć się w rzeczywistości pozaszkolnej.  Następnie nadszedł czas na najważniejszą część uroczystości – ślubowanie na sztandar szkoły. Jego symbolicznym dopełnieniem był podpis przewodniczących klas na wspólnym Akcie Ślubowania w kronice szkoły oraz zawiązanie społeczności klasowych.

Ceremonię uświetnił program artystyczny w wykonaniu: Aleksandry Kostek, Maćka Czechowicza, Kamila Wołczastego, Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”.

Na koniec warto zaznaczyć, iż uroczystość ślubowania integruje nie tylko uczniów klas pierwszych, ale całą społeczność Zespołu Szkół Technicznych – dyrekcję, wychowawców, nauczycieli i uczniów, zwłaszcza Samorząd Uczniowski, którzy dbają o to, aby ten dzień pozostał w pamięci jako niezwykle udany.

Może Ci się również spodoba