Kategoria: Aktualności 2019/2020

Procedury funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Procedura postępowania w przypadku prowadzenia konsultacji i zajęć praktycznych PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Nowe terminy przebiegu rekrutacji

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIEDO  ZESPOŁU  SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKUNA ROK SZKOLNY 2020/2021 Przyjmuje się następujące terminy przebiegu rekrutacji podane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: 15.06. – 10.07. 2020r. do godz. 15.00  –...

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19...

Galeria „Misz-Masz Art”

Wśród uczniów naszej szkoły są tacy, którzy obdarzeni zostali talentem plastycznym. Z myślą o nich zorganizowana została „Galeria Misz – Masz Art”. Mieści się ona w holu obok biblioteki szkolnej. To tutaj można obejrzeć...

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 kwietnia 2020r. przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, nowe terminy egzaminu maturalnego od 8 czerwca 2020 r., działając na podstawie §5 ust. 2 pkt....

229 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. 229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie, zatwierdził ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Regulowała ona prawa i obowiązki...