„Biznesmeni mówią po rosyjsku” –

konkurs językowy

pod Honorowym Patronatem Rosyjskiego Ośrodka Nauki Kultury w Warszawie

       Zapraszamy uczniów do wykazania się swoją wiedzą w zakresie znajomości rosyjskiego  języka biznesu poprzez udział w szkolnym  konkursie pt. „Biznesmeni mówią po rosyjsku”. Konkurs polega na rozmowie online z komisją konkursową. Zakres  rozmowy dotyczy wybranych kategorii semantycznych tj.: zwroty grzecznościowe, elementy międzykulturowe, przykłady negocjacji, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, spotkania biznesowe i rozmowy telefoniczne. Uczniowie przygotowują się do konkursu w oparciu o materiał, który otrzymali od nauczyciela języka rosyjskiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na korzyści płynące z dobrej znajomości rosyjskiego języka biznesu na współczesnym rynku pracy, pogłębienie wiedzy  językowej i realioznawczej oraz zaprezentowanie możliwości praktycznego  użycia języka rosyjskiego.

     Konkurs odbędzie się w dniu  24 listopada 2020 r. o godz. 14.20. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po przeprowadzeniu konkursu. Decyzja jury dotycząca wyników konkursu jest ostateczna. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się  w terminie ustalonym z laureatami konkursu.

     Chętni uczniowie zgłaszają swój udział mailowo, wysyłając swoje imię i nazwisko  na adres: mkorczynska@op.pldo dnia 20 listopada 2020 r. Pod tym samym adresem mailowym zainteresowani uczniowie mogą uzyskać dodatkowe informacje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Może Ci się również spodoba