BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY

„TOLERANCJA –  INTEGRACJA – zrozumieć niepełnosprawność”

Celem konkursu jest kształtowanie kreatywnej, pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności.

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki wLeżajsku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:

 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku – BIBLIOTEKA SZKOLNA

2. Cele konkursu: 

 • Stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich przeżyć i emocji związanych z integracją, tolerancją i akceptacją siebie nawzajem oraz z szacunkiem do  innych ludzi.
 • Ukazanie wzajemnych relacji między osobami pełnosprawnymi

i niepełnosprawnymi.

 • Uwrażliwienie młodzieży na problem niepełnosprawności.
 • Kształtowanie poprzez sztukę pozytywnych postaw młodzieży.
 • Propagowanie i rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.
 • Promowanie młodych talentów.

3. Warunki:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu, wykonanej samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanej. Tematyka prac powinna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych  przez młodzież. Konkurs skierowany jest do uczniów  Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 • Praca powinna spełniać następujące kryteria: format nie mniejszy niż A4, technika dowolna.
 • Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (praca wykonana farbami plakatowymi, akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, kolaż itp.).
 • Praca powinna być zaopatrzona w czytelny podpis zawierający: imię, nazwisko i klasę.

4. Termin:

02.10.2020r. – Ogłoszenie konkursu.

do 25.11.2020r. – Termin składania prac.

26.11.2020r. – Obrady  jury. Wyłonienie zwycięzców.

03.12.2020r. – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury wybierze prace, które najciekawiej ilustrować będą temat przewodni.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 03 grudnia 2020r. 6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Może Ci się również spodoba