OŚWIADCZENIE


Oświadczenie protestujących nauczycieli.
Mając na uwadze dobro uczniów naszej szkoły, protestujący nauczyciele 
Zespołu Szkół Technicznych podjęli decyzję o zawieszeniu strajku.
W związku z tym, od dnia 16 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczno – 
wychowawcze odbędą się zgodnie z planem lekcji.

Może Ci się również spodoba