HARMONOGRAM WYWIADÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

         W DNIU 14.11.2017 r. GODZ. 1630

                                        TECHNIKUM

KLASA WYCHOWAWCA SALA
1 TA mgr inż. WIESŁAW ŻELASKO W 7
1 TB mgr EMILIA SZLAJNDA A 11
1 TC mgr MAŁGORZATA JAKUBOWSKA A 13
1 TD mgr MAŁGORZATA SROKA B 17
1 TI mgr MAGDALENA TOKARZ -ZWOLIŃSKA B 31
1 TJ mgr RENATA SUSZYŁO – MARTULA B 14
1 TK mgr MONIKA KARAKUŁA A 12
1 TL mgr KRYSTYNA PUSTELNY – SOCHA B 23
1 TS mgr BOGUSŁAW JAREK A 14
3 TS mgr MARTA ŚMIAŁEK A 21

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

1 A mgr inż. BRONISŁAW MARCZAK B 10
1 B mgr PAWEŁ MOSKAL B 15
1 D mgr KRYSTYNA ZASTAWNY A 22

 

                                                     W DNIU 16.11.2017 r. GODZ. 1630

KLASY TECHNIKUM

KLASA  WYCHOWAWCA SALA
2 TA mgr STANISŁAWA LEJA B 31
2 TB mgr MONIKA ZAWISTOWSKA B 32
2 TC mgr inż. ARTUR WIATROWICZ A 12
2 TD mgr KATARZYNA WIATROWICZ B 21
2 TG mgr HANNA JANISZEWSKA – CELEJ W 5
2 TH mgr JOANNA GOŹDZIEWSKA A 7
2 TR mgr TOMASZ MAJKUT A 21
2 TI mgr inż. TOMASZ KASPER A 29
2 TS mgr inż. ANDRZEJ SOCHA B 10
2 TJ mgr DANUTA KUMIĘGA B 18
3 TA mgr inż. BOGDAN SAMKO A 14
3 TB mgr inż. WOJCIECH MIŚ A 24
3 TC mgr DARIUSZ LIPIŃSKI B 14
3 TI mgr KATARZYNA RUDZIŃSKA B 16
3 TG mgr EWA KOSSAK – HOSPOD B 17

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2 A mgr BARBARA KLEKACZ B 25
2 B mgr DAWID SZLAJNDA A 35
2 C mgr ARTUR PĘCAK A 33
2 D mgr ANNA ZAJĄC A 02
2 E mgr inż. KAZIMIERZ BŁOŃSKI A 13
3 A mgr GRZEGORZ NALEPA B 15
3 B mgr inż. JERZY RZESZUTEK A 23
3 C mgr KRZYSZTOF CICH A 01
3 D mgr JOANNA JAKUCKA A 0

 

W DNIU 16.11.2017 r. GODZ. 1630

                                        TECHNIKUM

KLASA WYCHOWAWCA SALA
4 TA mgr AGATA ZYGMUNT B 23
4 TB mgr ROBERT FRANUS B 22
4 TD mgr inż. PIOTR DUDEK K 5
4 TC mgr ADAM SŁOMIANY B 11
4 TH mgr JOLANTA MACZAŁA A 28
4 TE mgr inż. ARTUR BUCIOR A 33
4 TI mgr inż. DARIUSZ MALITA A 32
4 TS mgr AGNIESZKA WAŃCZYK-CHMURA A 22
4 TŻ mgr DOROTA DĄBEK B 24
4 TG mgr MONIKA SROKA A 14

Może Ci się również spodoba