Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w naszej szkole

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tegorocznym tematem przewodnim były problemy dotyczące sfery psychicznej.  Aby zwrócić uwagę na ten problem, Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję, której głównym przesłaniem było przekazanie informacji na temat depresji i zaburzeń lękowych jako choroby, dotykającej osoby w każdym wieku oraz możliwościach uzyskania pomocy. Przez radiowęzeł odczytany został okolicznościowy referat, na korytarzach zawisły plakaty związane z tematyką zdrowia psychicznego, a w auli szkolnej odbyły się warsztaty na temat depresji oraz zaburzeń lękowych. Poprowadziły je: pedagog Dorota Dąbek oraz opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu Małgorzata Jakubowska. Młodzież dowiedziała się m.in.  jakie są objawy depresji, do czego może doprowadzić nieleczona depresja, czym są zaburzenia lękowe, gdzie szukać pomocy. Uczniowie obejrzeli też filmy ukazujące człowieka przeżywającego tego typu trudności.

W warsztatach wzięły udział dwuosobowe reprezentacje klas pierwszych, drugich i trzecich, które na zakończenie zajęć otrzymały materiały dla swoich kolegów.

 

Zapraszamy do lektury referatu

Może Ci się również spodoba