Miesięczne Archiwum: Październik 2017

Nauczyciele uhonorowani Nagrodami Starosty Leżajskiego

17 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej władze powiatu uhonorowały Nagrodami Starosty Leżajskiego nauczycieli wyróżniających się osiągnięciami w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wśród odbierających z rąk Starosty Marka Śliża i Wicestarosty Zdzisława Leśko symboliczne statuetki...

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w naszej szkole

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tegorocznym tematem przewodnim były problemy dotyczące sfery psychicznej.  Aby zwrócić uwagę na ten problem, Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję, której głównym przesłaniem było przekazanie informacji na temat...

Pielgrzymka maturzystów i wychowawców

7 października  maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku wyruszyli na Jasną Górę, by uczestniczyć w pielgrzymce maturzystów i wychowawców z Archidiecezji Przemyskiej, która odbyła się pod hasłem: „Być żywym diamentem w koronie Maryi”,...