Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2017

0

Mechatronicy triumfują w Olimpiadzie Innowacji Technicznej

Uczniowie technikum mechatronicznego zdobyli pierwszą, drugą i czwartą nagrodę w Okręgowej  Olimpiadzie Innowacji Technicznych   i Wynalazczości organizowanej przez Oddział  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli. Uroczyste wręczenie pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów...